Skip to main content
Tallers © Institut Barcelonès d'Art.

PANORAMA D'ART: Els primers fruits de l'inici del curs

Cadascun dels projectes s'ha inspirat en una obra de l'època estudiada. Els de la prehistòria –primer crèdit– ja són nombrosos, i omplen les parets de l'Institut Barcelonès d’Art, al carrer Casanova de Barcelona. Algunes de les obres mereixen especial atenció per la profunditat de la seva execució. El nivell d'estudi sobre els primers pobladors de la terra de qui tenim referència artística, ha estat per a molts dels alumnes tot un descobriment. Prendre consciència dels conceptes de la transcendència, l'eternitat, la docència, la presència o la màgia d'aquells que semblaven primitius ha commogut a tothom. I quan ha arribat l'hora de la interpretació de les imatges triades per al projecte, encara ha estat més evident.
Posteriorment i ja en el procés creatiu, s'han fet interpretacions de tota mena. Des de la mimesi fins a l'abstracció absoluta. Ha estat molt interessant descobrir com el mètode utilitzat no és captiu de la còpia sinó de lliure interpretació; és a dir, inspirador; aspecte aquest que anima a seguir en la mateixa direcció.
En crèdits següents, tant els projectes artístics com els processos creatius han continuat sent il·lustratius de l'interès que suscita el curs Panorama d’Art. S'han realitzat treballs de difícil execució superant reptes que, per a molts, han estat d'utilitat en el desenvolupament del camí artístic personal. Felicitacions a tots els alumnes que han sabut valorar i aprofitar la influència exercida pels tutors perquè cadascú sortís de la seva zona de confort i arrisqués la seva complaença emprenent nous camins d'expressió artística i aplicant noves tècniques i procediments.
Sens dubte, l'emoció que es desperta davant l'enigma del resultat d'un nou treball ens ha servit per afermar l'aprenentatge. No es tracta de fer un exercici acadèmic, sinó de realitzar obres d'art havent aplicat un mètode de treball que converteixi en objecte un concepte. És a dir, partint d'un element discursiu al voltant d'una obra de l'època a estudiar –prehistòria, antigues civilitzacions, Grècia i Roma clàssiques, preromànic, etc.– construir una imatge mental s'erigeix com la part fonamental del projecte, al qual seguirà un procés executori mitjançant un mètode randomitzat que procura els aspectes físics i metafísics de l'obra. Els físics del dibuix – perspectiva, color, traç, forma, estil i composició– són sempre més evidents que els metafísics, com l'harmonia, la bellesa i la gràcia, que també són contemplats en el desenvolupament del projecte. En conjunt, podem dir que la formació transversalitzada de Panorama d’Art és una bona opció per desenvolupar les aptituds i satisfer els desitjos i inquietuds artístiques d'aquells que tenen la necessitat de mostrar pensaments i identitats personals. █