Skip to main content
Josep Fèlix Bentz. President del Reial Cercle Artístic de Barcelona. Foto Carles Balsells

Editorial: L'ART DE TRANSMETRE VALORS

A hores d'ara hem arribat a un punt crucial en la història de la nostra institució. Pràcticament podem afirmar que hem aconseguit adquirir la totalitat dels espais que teníem sotsarrendats. Anys de perseverança i de somnis que ens han permès arribar a aquesta anhelada transformació. 

La societat actual experimenta canvis vertiginosos i turbulents, els quals ens conduiran irremeiablement fins a nous escenaris que espero que podrem gestionar amb seny. Els avanços tecnològics en matèria de comunicació donen lloc, tanmateix, a paradoxes curioses, que –entenc jo– haurien de provocar una profunda reflexió. Vivim una etapa en què la societat, a través dels seus diversos mitjans digitals, de les seves xarxes, ha adquirit un poder més gran que mai fins ara. Un poder que pot ser tant beneficiós com perjudicial segons la formació i la independència de criteri de tots aquells que pugui abastar. 

Basant-se en tot això i en el zel per contrarestar forces, la nostra institució continua advocant per les humanitats, per les relacions personals, per les trobades i l'intercanvi cultural que ens ajudi a tots en la cerca de respostes, o en la generació constant de nous plantejaments.  
Per aconseguir-ho, no hem d'oblidar qui som, d'on venim ni què és el que hem de custodiar i transmetre a les noves generacions, a fi de contribuir, de tal manera, a la formació de nous docents, investigadors, professionals i futurs empresaris. Vet aquí un paper primordial per a una institució abocada a la formació i a la transmissió dels valors fonamentals de la nostra existència. I tot això ha de tenir lloc dins del marc d'una estructura flexible, que entengui i dialogui amb els nous desafiaments i que, sempre amb la màxima tolerància, interrogui i s'interrogui per autoavaluar-se a mesura que creix i evoluciona. Em refereixo a canvis de gran calat, perquè la renovació arquitectònica de la nostra seu no és sinó la cara més visible del procés. La gran transformació rau en el fet d'instaurar i procurar sempre un dinamisme amb qualitat, marcat per l'excel·lència i l'afany de perfecció, i per a això, cal planificar, buscar i analitzar, valent-nos dels nostres nombrosos recursos, tant humans com materials. 

No és una tasca fàcil marcar un rumb que ens permeti arribar més enllà d'on mai abans ens hauríem imaginat, però treballarem de valent perquè això sigui possible i perquè tots els que formem part d'aquesta històrica institució continuem estant orgullosos de la seva trajectòria i del seu paper de referent dins de la societat barcelonina.