Skip to main content
Obra de Carmen Galtés, alumna de l'Institut Barcelonès d'Art

PANORAMA D'ART: Programa i continguts

Després d'un any de ple funcionament del curs Panorama d’Art que impartim a l'Institut Barcelonès d'Art, ens veiem amb prou experiència per poder publicar el temari i els continguts definitius dels 33 crèdits/capítols de què consta.

Creiem que aquesta serà una bona eina tant per als alumnes com per als candidats, a fi i efecte de concretar per als uns i il·lusionar els altres.
Estem contents i orgullosos dels resultats obtinguts davant d'allò que era una aposta arriscada i atrevida. Arriscada per la innovació i atrevida per l'originalitat. Mai abans no s'havia postulat una formació artística d'aquesta índole. Cal referir-se als articles previs d'aquesta mateixa publicació per situar el lector i no pas veure'ns en la necessitat de repetir conceptes, de manera que alimentem el bon gust en l'afany de coneixements i col·laborem en la instauració d'hàbits propis en tot aquell que desitgi influir amb el seu art, els artistes:

Algun dels alumnes ja han arribat als crèdits de l'inici del Renaixement, havent superat els sis primers amb projectes artístics de gran qualitat. S'han endinsat en la història de cadascun per entendre i interpretar millor l'obra escollida i atènyer, a través del procés creatiu, la bona factura exigida a l'Institut. 
S'ha recorregut a dibuixos, pintures i escultures de tècniques diferents per interpretar les imatges o els conceptes triats de cada època. Es tracta d'obres que han merescut premis en els certàmens a què ens hem presentat, obres que han estat apreciades pel públic i que ja han estat, fins i tot, adquirides directament, obres que, en suma, ja formen part d'aquesta experiència.

Són més de 60 alumnes, de disciplines, edats i nivells artístics diferents, els qui formen part d'un projecte comú en pro de la bona feina en l'art i aquells qui, tot divertint-se, comparteixen un mètode útil i efectiu que obeeix al següent programa.

Cadascun dels crèdits permet a l'alumne accedir al coneixement dels diferents girs de pensament doxàstic1, capaços de provocar els canvis socioculturals que regeixen en una època, per poder d'aquesta manera interpretar millor la imatge o el concepte triats.

En lliuraments posteriors descobrirem els continguts i els processos creatius que s'hi han emprat. █


1 Un gir de pensament col·lectiu que es regeix per creences diferents al precedent. Nous paradigmes, girs copernicans o, com se'n diu actualment, un salt quàntic. Per exemple: el pas del politeisme clàssic de Roma al monoteisme mediterrani en la suposada conversió al cristianisme de l'emperador Constantí I el Gran (313 d. C.). Aquest fet deixa enrere el període clàssic i inicia el Romànic. 
 

1a PART

1.   ART PREHISTÒRIC
2.   ANTIGUES CIVILITZACIONS
3.   ART CLÀSSIC GREC
4.   ART CLÀSSIC ROMÀ 
5.   ROMÀNIC
6.   GÒTIC
7.   EL QUATTROCENTO
8.   EL CINQUECENTO
9.   EL MANIERISME
10. EXPANSIÓ DEL RENAIXEMENT (ALEMANYA, PAÏSOS BAIXOS)
11. EXPANSIÓ DEL RENAIXEMENT (FRANÇA, ESPANYA)

2a PART

12.   EL BARROC
13.   ROCOCÓ I NEOCLÀSSIC
14.   MODERNISME
15.   ROMANTICISME
16.   REALISME
17.   IMPRESSIONISME
18.   FAUVISME
19.   CUBISME
20.   FUTURISME
21.   EXPRESSIONISME
22.   ABSTRACCIÓ GEOMÈTRICA

3a PART

23. PINTURA FANTÀSTICA I METAFÍSICA
24. DADAISME
25. SURREALISME
26. LA BAUHAUS
27. INFORMALISME I EXPRESSIONISME ABSTRACTE
28. OP ART I CINÈTIC
29. NEOFIGURACIÓ
30. POP ART
31. HIPERREALISME
32. NOVES TENDÈNCIES
33. PROJECTE PERSONAL FINAL