Skip to main content
RCAB

Editorial: AIRES DE RENOVACIÓ

Estem culminant un moment històric de transformació, de canvis profunds, de renovació i actualització en tots els sentits. Em reconforta veure com estem aconseguint amb gran esforç i sacrifici, tots els nostres objectius en benefici de l'entitat i, per tant, en benefici de tots. Hem de ser conscients que estem vivint un moment d'inflexió en relació amb el futur de la nostra institució. Personalment, m'agrada reconèixer que això és, en gran part, gràcies al suport i entusiasme de moltes persones que han estat i continuen estant implicades en aquest dur i llarg procés de rejoveniment transformador que està experimentant el Cercle d'uns quants anys ençà. Una dinàmica depuradora que fa que una entitat tan emblemàtica com la nostra, atemporal tan  sols en aparença, es desenvolupi i adapti als nous temps, transcendint, si fos possible, a la seva pròpia i lloable història. 
I és veritat que la nostra història ens precedeix. És innegable i legítima. Valida la nostra actuació i ens empara. Això és indubtable. Però cal tenir una certa gosadia, una visió de llarg abast, comptar amb bones estratègies per plantar cara a l'imparable avanç tecnològic i acoblar-se al seu progrés, créixer al seu ritme i no donar-hi l'esquena.
Canvien els pensaments i, amb ells, els models, per la qual cosa les innovacions més importants s'han de centrar en l'educació, en una correcta orientació que no es basi exclusivament en l'adquisició de coneixements, que són crucials, sinó també en la gestió de les emocions inevitablement involucrades en aquest procés d'aprenentatge. La formació és una arma poderosa, i la facultat d'impartir-la ens fa més competitius, més forts i, sobretot, ens permet assolir un abast més gran en l'espai i en el temps.
L'educació de la sensibilitat artística ordena profundes imbricacions entre l'àmbit personal i el professional, entre el tangible i l'intangible, entre cos i ànima. Per a tots nosaltres, com a persones i com a integrants d'una institució cultural de prestigi, estar presents en aquest moment, formar part d'aquest procés d'adoctrinament, de tutorització, és —o hauria de ser— motiu d'orgull, perquè participar activament, com a col·lectiu, en la transmissió del coneixement, de l'experiència, aporta valor a la nostra comesa i mèrit a la nostra labor.
És essencial que ens continuem esforçant en aquesta transmissió meticulosa i pacient del saber i, encara que no hi ha dubte que Internet exerceix un paper divulgador importantíssim, facilitant la difusió amb una immediatesa que encara ens sorprèn, continua sent crucial el factor humà, personal. Per això, la nostra gran implicació en aquest sentit, en l'aposta per la relació directa persona a persona, maldant per oferir sempre, a tots els nostres socis i conciutadans, l'excel·lència en tots els nostres serveis i projectes.